Przeskocz do treści

Zbliża się koniec roku, a to dobry czas na podsumowania i nowe plany na przyszłość. W dniu 12 grudnia 2018 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o dozorze technicznym, o czym pisaliśmy w portalu dzwignice.info. Redakcja portalu pragnie zwrócić Państwa uwagę na to w jaki sposób podmioty branży mogą bezpośrednio wpływać na wprowadzane zmiany.

Historia nowelizacji

Historia tej nowelizacji sięga daty 20 lipca 2016 r. i listu otwartego do dyrektora TDT. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że jest to trzecia nowelizacja ustawy o dozorze technicznym w tym okresie. Ustawa była dwukrotnie nowelizowana w ramach tzw. pakietu Morawieckiego i wówczas zainteresowane resorty nie widziały możliwości usunięcia barier związanych z nieuznawaniem uprawnień firm i zaświadczeń kwalifikacyjnych osób pomiędzy jednostkami dozoru technicznego.

Jednak dzięki aktywnej postawie środowiska branżowego, zgłaszanym problemom z całej Polski, aktywnemu udziałowi w ankietowanych kierunkach zmian, po dwóch i pół roku dotarliśmy w najważniejszych kwestiach do celu. Dzięki Państwa aktywnej postawie, możemy dziś czuć satysfakcję z wprowadzonych zmian.

Co osiągnęliśmy do tej pory?

Nowelizacja ustawy uwzględnia najważniejsze postulaty wysunięte bezpośrednio przez przedstawicieli branży, takie jak:

  • honorowanie uprawnień firm przez wszystkie jednostki dozoru technicznego bez względu na to, która jednostka je wydała,
  • honorowanie zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorów i konserwatorów przez wszystkie jednostki dozoru technicznego,
  • wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych na okres 5-10 lat, gdyż obecny stan rzeczy zagrażał bezpieczeństwu eksploatacji i nie motywował do podnoszenia kwalifikacji.

Jak możemy nadal wpływać na działalność branży?

Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nie musimy biernie przypatrywać się zmieniającej się rzeczywistości, ale sami możemy i powinniśmy ją kształtować. Nikt, oprócz bezpośrednio zainteresowanych, tj. firm dźwignicowych i osób w nich zatrudnionych nie zna lepiej problemów, z którymi boryka się branża i nikt nie zna lepszych sposobów na to, jak je rozwiązać. Dlatego musimy sami zadbać o nasze interesy.

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w naszą działalność!

Przyłącz się do SBD!

17 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, w składzie Stanisław Świderski - Prezes Zarządu, Lesław Bracio - Wiceprezes Zarządu i Rafał Knotek Trościanko - Członek Zarządu.

Przedmiotem spotkania była organizacja prac Zarządu, w tym dyskusja nad projektem Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, oraz problematyka związana z organizacją I Kongresu Branży Dźwignicowej.

Omówione zostały również możliwości i perspektywy organizacji Targów Branży Dźwignicowej w Polsce.

Grupa robocza: Stanisław Świderski, Lesław Bracio i Rafał Knotek Trościanko

Spotkanie założycielskie SBD odbyło się w Warszawie, dnia 14 grudnia 2017 roku. Wzięli w nim udział: Stanisław Świderski, Andrzej Jaracz, Rafał Knotek-Trościanko, Lesław Bracio, Andrzej Szarzyński, Ryszard Zieliński i Jacek Zygmunt Smalec.

Od lewej: Rafał Trościanko, Andrzej Szarzyński, Stanisław Świderski, Lesław Bracio, Andrzej Jaracz, Ryszard Zieliński, Jacek Smalec