Zaczynamy!

17 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, w składzie Stanisław Świderski – Prezes Zarządu, Lesław Bracio – Wiceprezes Zarządu i Rafał Knotek Trościanko – Członek Zarządu.

Przedmiotem spotkania była organizacja prac Zarządu, w tym dyskusja nad projektem Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, oraz problematyka związana z organizacją I Kongresu Branży Dźwignicowej.

Omówione zostały również możliwości i perspektywy organizacji Targów Branży Dźwignicowej w Polsce.

Grupa robocza: Stanisław Świderski, Lesław Bracio i Rafał Knotek Trościanko

Spotkanie założycielskie SBD

Spotkanie założycielskie SBD odbyło się w Warszawie, dnia 14 grudnia 2017 roku. Wzięli w nim udział: Stanisław Świderski, Andrzej Jaracz, Rafał Knotek-Trościanko, Lesław Bracio, Andrzej Szarzyński, Ryszard Zieliński i Jacek Zygmunt Smalec.

Od lewej: Rafał Trościanko, Andrzej Szarzyński, Stanisław Świderski, Lesław Bracio, Andrzej Jaracz, Ryszard Zieliński, Jacek Smalec