Przeskocz do treści

Obowiązki członków

Obowiązki członków zwyczajnych

  • Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia oraz propagowanie jego celów i programu,
  • Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • Regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.