Przeskocz do treści

Prawa członków

Prawa członków zwyczajnych

  • Wybieranie i bycie wybieranym do władz Stowarzyszenia, (czynne i bierne prawo wyborcze),
  • Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  • Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  • Noszenie odznaki organizacyjnej,
  • Zaskarżanie uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
  • Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzją wydała,
  • Zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • Współdecydowanie o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.