Przeskocz do treści

Nasz wpływ na nowo podpisaną ustawę o dozorze technicznym

Zbliża się koniec roku, a to dobry czas na podsumowania i nowe plany na przyszłość. W dniu 12 grudnia 2018 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o dozorze technicznym, o czym pisaliśmy w portalu dzwignice.info. Redakcja portalu pragnie zwrócić Państwa uwagę na to w jaki sposób podmioty branży mogą bezpośrednio wpływać na wprowadzane zmiany.

Historia nowelizacji

Historia tej nowelizacji sięga daty 20 lipca 2016 r. i listu otwartego do dyrektora TDT. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że jest to trzecia nowelizacja ustawy o dozorze technicznym w tym okresie. Ustawa była dwukrotnie nowelizowana w ramach tzw. pakietu Morawieckiego i wówczas zainteresowane resorty nie widziały możliwości usunięcia barier związanych z nieuznawaniem uprawnień firm i zaświadczeń kwalifikacyjnych osób pomiędzy jednostkami dozoru technicznego.

Jednak dzięki aktywnej postawie środowiska branżowego, zgłaszanym problemom z całej Polski, aktywnemu udziałowi w ankietowanych kierunkach zmian, po dwóch i pół roku dotarliśmy w najważniejszych kwestiach do celu. Dzięki Państwa aktywnej postawie, możemy dziś czuć satysfakcję z wprowadzonych zmian.

Co osiągnęliśmy do tej pory?

Nowelizacja ustawy uwzględnia najważniejsze postulaty wysunięte bezpośrednio przez przedstawicieli branży, takie jak:

  • honorowanie uprawnień firm przez wszystkie jednostki dozoru technicznego bez względu na to, która jednostka je wydała,
  • honorowanie zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorów i konserwatorów przez wszystkie jednostki dozoru technicznego,
  • wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych na okres 5-10 lat, gdyż obecny stan rzeczy zagrażał bezpieczeństwu eksploatacji i nie motywował do podnoszenia kwalifikacji.

Jak możemy nadal wpływać na działalność branży?

Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nie musimy biernie przypatrywać się zmieniającej się rzeczywistości, ale sami możemy i powinniśmy ją kształtować. Nikt, oprócz bezpośrednio zainteresowanych, tj. firm dźwignicowych i osób w nich zatrudnionych nie zna lepiej problemów, z którymi boryka się branża i nikt nie zna lepszych sposobów na to, jak je rozwiązać. Dlatego musimy sami zadbać o nasze interesy.

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w naszą działalność!

Przyłącz się do SBD!