Przeskocz do treści

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Branży Dźwignicowej powstało w 2017 roku.

W ciągu ponad dwóch lat działalności portalu branżowego dzwignice.info  udało się zaobserwować i sformułować listę zawierającą  szereg problemów, z którymi boryka się aktualnie branża dźwignicowa w Polsce. Na czele tej listy znajduje się kwestia nieuznawania wzajemnego uprawnień dotyczących napraw i modernizacji pomiędzy jednostkami dozoru technicznego tj. UDT, TDT i WDT, niejednolity zakres odbiorów technicznych realizowanych przez UDT czy niejednolita interpretacja przepisów prawnych przez różne oddziały terenowe UDT.

Rozwiązanie tych i wielu innych problemów, w tym, scalenie branży w celu uporządkowania przepisów prawnych, popularyzacji wiedzy o branży, reprezentowania interesów polskich firm w procesach legislacyjnych wymaga zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych działań. Stąd zrodził się pomysł powstania Stowarzyszenia Branży Dźwignicowej, poparty wynikami ankiety przeprowadzonej przez redakcję portalu wśród jego czytelników na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Oto wybrane odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

 

  

Na pytanie kto powinien być członkiem Stowarzyszenia Branży Dźwignicowej, respondenci ankiety odpowiadali w następujący sposób.

Zapraszamy firmy, organizacje techniczne, ośrodki szkoleniowe, związki zawodowe do przystąpienia do Stowarzyszenia i aktywne włączenie się w realizację celów istotnych z punktu widzenia całej branży.