Władze SBD

Walne Zebranie Członków

 

Zarząd

• Stanisław Świderski – Prezes Zarządu

• Lesław Bracio – Wiceprezes Zarządu

• Rafał Knotek-Trościanko – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

• Andrzej Szarzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

• Ryszard Zieliński – Sekretarz Komisji Rewizyjnej