Przeskocz do treści

Zaczynamy!

17 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, w składzie Stanisław Świderski - Prezes Zarządu, Lesław Bracio - Wiceprezes Zarządu i Rafał Knotek Trościanko - Członek Zarządu.

Przedmiotem spotkania była organizacja prac Zarządu, w tym dyskusja nad projektem Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, oraz problematyka związana z organizacją I Kongresu Branży Dźwignicowej.

Omówione zostały również możliwości i perspektywy organizacji Targów Branży Dźwignicowej w Polsce.

Grupa robocza: Stanisław Świderski, Lesław Bracio i Rafał Knotek Trościanko